Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Overzicht downloads

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.